developing in a world of opportunity

Welcome to Holland Vastgoed Groep

CREATIVE AND UNIQUE CONCEPT DEVELOPMENT

Holland Vastgoed Groep zet sterk in op het bedenken en ontwikkelen van inspirerende en duurzame woon- en werkomgevingen. We betrekken alle belangen en belanghebbende actief bij een open planproces om optimaal gebruik te maken van de soms verborgen kracht van locaties, zowel in de stedelijke omgeving als op het platteland.

Dit doen we betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol passie. 
Hierdoor ontstaan in samenwerking met onze partners bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren.
Ons doel is om duurzame gebouwen te realiseren waarin kwaliteit nu en in de toekomst gegarandeerd is, en dat alles met een creatief en uniek concept wat ons onderscheidt van andere.

OUR ADDED VALUE                                                   

Our core activities are property management and project development.                                                         

Holland Vastgoed Groep is continuously involved in the (re)development and
improvement of real estate in the Netherlands. The changing economy, the complex market combined
with our ambition to realize financially viable, sustainable and energy-efficient real estate
require intensive cooperation between reliable partners. 

This way we can add value to real estate together.

OUR ADDED VALUE

Onze kernactiviteiten zijn vastgoedexploitatie en projectontwikkeling.
Holland Vastgoed Groep houdt zich continu bezig met de (her)ontwikkeling en verbetering van vastgoed in Nederland. De veranderende economie, de complexe markt gecombineerd met onze ambitie om financieel levensvatbaar, duurzaam en energiezuinig vastgoed te realiseren, vereisen intensieve samenwerking tussen betrouwbare partners.

Zo kunnen we samen waarde toevoegen aan vastgoed.

SUSTAINABILITY

Onze ideeën over duurzaam ontwikkelen richt zich in steeds meerdere mate op consumenten en gebruikers.
Niet de meerkosten van duurzaamheid maar het omzetten ervan in netto voordelen voor onze klanten staat voor Holland Vastgoed Groep daarom ook centraal. Voor ons zijn de sleutelconcepten voor een duurzame toekomst integraal en voor de lange termijn. Duurzaamheid is daardoor een sleutelwoord in al onze projecten.

We willen daarbij alle aspecten beheersen: energie, woonlasten, leefbaarheid, waterbeheer en biodiversiteit op schaalniveau van gebiedsontwikkeling en van individuele gebouwen.
We houden rekening met alle beïnvloedende factoren over een periode van 30 jaar en streven er vervolgens naar om deze te optimaliseren op het gebied van kwaliteit en geld .

SUSTAINABILITY                                                   

Our ideas about sustainable development increasingly focus on consumers        
and users.

Niet de meerkosten van duurzaamheid maar het omzetten ervan in netto voordelen voor onze klanten
staat voor Holland Vastgoed Groep daarom ook centraal. Voor ons zijn de sleutelconcepten voor een
duurzame toekomst integraal en voor de lange termijn. Duurzaamheid is daardoor een sleutelwoord
in al onze projecten. 


We willen daarbij alle aspecten beheersen: energie, woonlasten, leefbaarheid, waterbeheer en
biodiversiteit op schaalniveau van gebiedsontwikkeling en van individuele gebouwen.

We houden rekening met alle beïnvloedende factoren over een periode van 30 jaar en streven er
vervolgens naar om deze te optimaliseren op het gebied van kwaliteit en geld.

OUR ADDED VALUE                                                   

Onze kernactiviteiten zijn vastgoedexploitatie en projectontwikkeling.                                                         

Holland Vastgoed Groep houdt zich continu bezig met de (her)ontwikkeling en
verbetering van vastgoed in Nederland. De veranderende economie, de complexe markt gecombineerd
met onze ambitie om financieel levensvatbaar, duurzaam en energiezuinig vastgoed te realiseren,
vereisen intensieve samenwerking tussen betrouwbare partners. 

Zo kunnen we samen waarde toevoegen aan vastgoed.

SUSTAINABILITY                                                   

Onze ideeën over duurzaam ontwikkelen richt zich in steeds meerdere mate op consumenten        
en gebruikers.

Niet de meerkosten van duurzaamheid maar het omzetten ervan in netto voordelen voor onze klanten
staat voor Holland Vastgoed Groep daarom ook centraal. Voor ons zijn de sleutelconcepten voor een
duurzame toekomst integraal en voor de lange termijn. Duurzaamheid is daardoor een sleutelwoord
in al onze projecten. 


We willen daarbij alle aspecten beheersen: energie, woonlasten, leefbaarheid, waterbeheer en
biodiversiteit op schaalniveau van gebiedsontwikkeling en van individuele gebouwen.

We houden rekening met alle beïnvloedende factoren over een periode van 30 jaar en streven er
vervolgens naar om deze te optimaliseren op het gebied van kwaliteit en geld.

© 2020 Holland Vastgoed groep B.V.
ALL RIGHTS RESERVED.

Holland Vastgoed Groep B.V.
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam

© 2020 Holland Vastgoed groep B.V.
ALL RIGHTS RESERVED.

Holland Vastgoed Groep B.V.
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam

info@hvg-bv.nl