Holland Vastgoed
Groep

Holland Vastgoed Groep zet sterk in op het bedenken en ontwikkelen van inspirerende en duurzame woon- en werkomgevingen. We betrekken alle belangen en belanghebbenden actief bij een open planproces om optimaal gebruik te maken van de soms verborgen kracht van locaties, zowel in de stedelijke omgeving als op het platteland.

Dit doen we betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol passie.
Hierdoor ontstaan in samenwerking met onze partners bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren.
Ons doel is om duurzame gebouwen te realiseren waarin kwaliteit nu en in de toekomst gegarandeerd is. .


VISIE

De proactieve houding van de Holland Vastgoed Groep biedt ruimte voor ondernemen en het realiseren van slimme oplossingen.

Wij kwalificeren ons daarbij ook als duurzame ontwikkelaar die waarde hecht aan en bewust is van haar omgeving. Kennis binnen onze organisatie speelt een grote rol bij het waarmaken van onze beloften die in lijn staan met actuele gebeurtenissen en innovaties in de markt. Wij werken alleen met hoogopgeleide en praktische professionals die jarenlange expertise hebben opgebouwd in verschillende disciplines binnen het commercieel vastgoed.

Als team kunnen wij elk probleem in commercieel vastgoed tot het gewenste resultaat brengen. Het is de specialistische kennis om complexe projecten te realiseren binnen alle gedefinieerde financiële en tijdgebonden randvoorwaarden. We passen kennis toe in alle fasen van onze projecten.


KERN

Onze kernactiviteiten zijn vastgoedexploitatie en projectontwikkeling.

Holland Vastgoed Groep houdt zich continu bezig met de (her)ontwikkeling en verbetering van commercieel vastgoed in Nederland. De veranderende economie, de complexe markt gecombineerd met onze ambitie om financieel levensvatbaar, duurzaam en energiezuinig vastgoed te realiseren, vereisen intensieve samenwerking tussen betrouwbare partners.

Zo kunnen we samen waarde toevoegen aan vastgoed.


KERN

Onze kernactiviteiten zijn vastgoedexploitatie en projectontwikkeling.

Holland Vastgoed Groep houdt zich continu bezig met de (her)ontwikkeling en verbetering van commercieel vastgoed in Nederland. De veranderende economie, de complexe markt gecombineerd met onze ambitie om financieel levensvatbaar, duurzaam en energiezuinig vastgoed te realiseren, vereisen intensieve samenwerking tussen betrouwbare partners.

Zo kunnen we samen waarde toevoegen aan vastgoed.


DUURZAAM

Onze ideeën over duurzaam ontwikkelen richt zich in steeds meerdere mate op consumenten en gebruikers.

Niet de meerkosten van duurzaamheid maar het omzetten ervan in netto voordelen voor onze klanten staat voor Holland Vastgoed Groep daarom ook centraal. Voor ons zijn de sleutelconcepten voor een duurzame toekomst integraal en voor de lange termijn. Duurzaamheid is daardoor een sleutelwoord in al onze projecten.
We willen daarbij alle aspecten beheersen: energie, woonlasten, leefbaarheid, waterbeheer en biodiversiteit op schaalniveau van gebiedsontwikkeling en van individuele gebouwen.

We houden rekening met alle beïnvloedende factoren over een periode van 30 jaar en streven er vervolgens naar om deze te optimaliseren op het gebied van kwaliteit en geld .