Herontwikkeling


Kansen voor herontwikkeling

Veel bedrijventerreinen in Nederland hebben te kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze locaties in de binnenstad biedt echter volop kansen voor herontwikkeling.

Momenteel is circa een kwart van het areaal bedrijventerreinen in Nederland verouderd. De herstructurering van deze gebieden is in volle gang, ondanks de vele miljoenen die erin zijn geïnvesteerd. Daarnaast is de activiteit onderhevig aan verandering en veranderen de locatiefactoren van bedrijven. Er is een toenemende "verdienste" van de economie en het aantal freelancers neemt sterk toe. Er zijn ook "nieuwe" sectoren, zoals de creatieve industrie, die niet kunnen worden onderverdeeld in het traditionele onderscheid tussen kantoren en commerciële ruimte.
Dit is het moment voor een nieuwe toekomstbestendige generatie werklocaties. In het verleden lag de nadruk vooral op economische factoren als toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Dit kan door industriële ruimtes te stapelen in combinatie met meerdere maaivelden. Door functies te mixen kan de beschikbare ruimte ook optimaal worden benut. De bouwlagen boven de bedrijfsruimten zijn hiervoor bijzonder geschikt. Bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige kantoren, sport- en recreatievoorziening zoals fitness.
Bepaalde soorten bedrijven (sites) kunnen ook worden gecombineerd met huisvesting. Het voordeel van deze mix van functies is ook dat de levendigheid en sociale veiligheid in de avonduren toenemen.

In samenwerking met gemeenten, provincies en de beste partners ontwikkelt (her) HVG duurzame gebouwen die zorgen voor tientallen jaren werkplezier.